Udal Egitamu Orokorraren 7. aldaketa

 

HASIERAKO ONESPENA


2010eko azaroaren 4an egindako osoko bilkuran Arrasateko Udalak hasiera baten onartu zuen "Arrasateko Hiri Antolamenduaren Egitamu Orokorraren 7. Aldaketa Puntuala".

Dokumentu hori jende aurrean jarri da HILABETEko epez, aztertu dadin eta bidezkoak diren alegazioak aurkeztu daitezen. Agiria honako dokumentuek osatzen dute:

  • MEMORIA
  • HIRIGINTZA FITXAK
    • EGUNGO EGOERA
    • EGOERA ALDATUA
  • ERANSKINA