Zerbitzu ekonomikoak

 

ARDURADUN POLITIKOA

 • ANDER GARAY ZABALETA (EAJ-PNV)

 

ARDURADUN TEKNIKOA

 •  Iñaki Balzategi (Kontuhartzailea)

 

HELBIDEA

 • Herriko plaza nagusia 1; 20500-ARRASATE
 • Tel.: 943 252003

 

HELBURU OROKORRAK

 • Udalaren finantza sistema kudeatu eta gauzatzea.
 • Diru-sarrerak eta gastua kontrolatu eta fiskalizatzea.
 •  Ekonomia-finantza, aurrekontua eta kontabilitateko aholkularitza eta kudeaketa.
 • Aurrekontua betetzeko jarraipena egitea, finantza gaietan.
 • Zerga, tasa eta prezio publikoen likidazioa.
 • Udal diru fondoak erabili, zaindu eta kudeatzea.
 • Dirua sartzea eta kobratzea, zergak, tasak, prezio publikoak eta beste igorpen batzuk, borondatezko aldian nahiz geroko jarraipen aldian, bide exekutiboan edo zibilean.

 

ZERBITZUAK

 • Kontuhartzailetza
 • Errentak eta exakzioak.
 • Diru-bilketa eta diruzaintza.
 • Kontratazioa

 

ARAUDIAK

 

TRAMITEAK

 

BESTE GAI BATZUK