Legedia

BERDINTASUNERAKO LEGEDIA

4/2005 legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoak, bi betebehar ezartzen die  herri-aginteei: “berdintasuna benetakoa eta erreala izateko baldintzak bultzatu eta oztopoak eraistea eta berdintasuna sustatzea herri-aginteen politika eta ekintza guztietan. Beste era batera esanda, udal administrazioak bete behar dituen bi printzipio dira tratu berdina bermatzea, eta genero ikuspegia politika guztietan txertatzea.

Hemen jasotzen da EAEan aplikatzen den legeria.

INDARKERIA MATXISTAREN  KONTRAKO LEGEDIA

Indarkeria matxista giza eskubideen urraketa larria da, desberdintasunean, diskriminazioan eta gizonek emakumeen gainetik dituzten botere harremanetan oinarritua.  Indarkeria matxista egiturazkoa da. Helburua da dominazio sistema mantentzea Indarkeria matxista emakumeon dominazioaren ondorioa da eta, era berean, dominazio hori mantentzeko erreminta.

Hemen jasotzen da EAEan aplikatzen den emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko legeria.