Lehenengoa

Sexualitatearen inguruan heziketa eta sentsibilizazioa, herri osoari zuzendua. Pertsonei zuzeneko arreta, taldeekin elkarlana eta askotariko ekimenak: kanpainak, ikastaroak, argitalpenak, hitzaldiak, …

Ordutegia:

astelehenean 10:00-13:00

eguenean 16:00-19:00

Argitalpenak:

  • Kili Kontuak
  • Ximur Xamurrak
  • Simone de Beauvoir... Honetaz eta hartaz
  • Sexualitate gida