Arrasateko zarata mapa

213/2012 DEKRETUAk, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoak, ezartzen du gure Udalerriak zarata mapa bat izan behar duela.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko abenduaren 5ean onartu zuen (GAO, 2017/12/19; EHAA, 2017/12/22) Zarata Mapa, webgune honetan argitara ematen dena.

Bertan kontsultau ditzakezu: