Tokiko Agenda 21

Tokiko Agenda 21 1992an jaio zen (Rio de Janeiron) Garapen Iraunkorrari buruzko Nazio Batuen goimailako gailurrean lortutako hitzarmenaren bidez.

24 urte geroago, esanguratsua da Gipuzkoako udalerrietan Tokiko Agenda 21ak zer-nolako garapen maila izan duen.

Gipuzkoa TA21 egoera

Nolakoa da gure Ualerriko ekintza-plana?

 

  1. 11 helburu estrategiko
  2. 172 ekintza
  3. 24 Udal eta eskualde mailako eragile ezartze-lanetan

 

TA21 grafika

 

TA21 oina

 

Tokiko Agenda 21-eko dokumentazioa

 

  1. Ebaluazio emaitzak
  2. Diagnostikoa eta Ekintza Plana