Zerbitzu ekonomikoak

Arduradun politikoa

 

Arduradun teknikoa

Amaia Agirre (Kontu hartzailea)

Helbidea

 Herriko plaza nagusia 1; 20500-ARRASATE

Kontaktua

 943 25 20 03    943 25 20 01  kontuhartzailetza@arrasate.eus

Helburu orokorrak

 • Udalaren finantza sistema kudeatu eta gauzatzea.
 • Diru sarrerak eta gastua kontrolatu eta fiskalizatzea.
 • Ekonomia-finantza, aurrekontua eta kontabilitateko aholkularitza eta kudeaketa.
 • Aurrekontua betetzeko jarraipena egitea, finantza gaietan.
 • Zergen, tasen eta prezio publikoen likidazioa.
 • Udaleko diru funtsak erabili, zaindu eta kudeatzea.
 • Dirua sartzea eta kobratzea, zergak, tasak, prezio publikoak eta beste igorpen batzuk, borondatezko aldian nahiz geroko jarraipen aldian, bide exekutiboan edo zibilean.

Zerbitzuak

 • Kontu hartzailetza
 • Errentak eta exakzioak.
 • Dirubilketa eta diruzaintza.
 • Kontratazioa

Araudia

Tramiteak

Beste gai batzuk