BAZ-en xedea eta zerbitzuak

Xedea

BAZ - Arrasateko Udalaren Biztanleentzako Arreta Zerbitzua leihatila bakarra da, eta hiru eratan ematen du zerbitzua: telefonoz, online eta bulegoan bertan. BAZen funtsezko xedea honako hau da:

 • A) Herriaren informazio orokorra ematea eta, berariaz, Udalarena eta udal zerbitzuena.
 • B) Herritarrarekin erlazio zuzena duten udal administrazio-tramiteak izapidetzea.

 

Bulegoak emandako zerbitzuak 

Informazioa:

 1. UDALARI BURUZ
  • Udal zerbitzuak eta udal tramiteak.
  • Espedienteen tramitazio egoera.
 2. UDALERRIARI BURUZ
  • Udaletik kanpoko zerbitzuak, entitateak eta tramiteak: garraio publikoa, guardiako farmaziak, argitalpenak, eskuliburuak…
 3. BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEI BURUZ
  • Beste administrazio batzuen tramiteak:
  • NA, Eusko Jaurlaritzako dirulaguntzak,izatezko bikoteak, errotze txostenak…

 

Berehalako zerbitzuak:

 1. ERREGISTROA
  • Udalarentzat diren agirien erregistroa.
  • Eusko Jaurlaritzarentzat eta Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat diren agirien erregistroa.
  • Udal sailentzat diren agiriak hartzea.
 2. IDAZKARITZA
  • Erroldatze eta/edo bizikidetza agiriak.
  • Agiriak konpultsatzea.
  • Alta ematea biztanleen udal erroldan (jaiotzak).
  • Ezkontza zibilerako gela erreserbatzea.
  • Udal jakinarazpenak entregatzea.
  • Familia ugariaren titulua.
  • Bizi eta bizileku agiriak.
  • Agerraldiak.
  • Hautesle Erroldan kontsultak eta erreklamazioak egitea.
 3. HIRIGINTZA
  • Obra txikiak.
  • Lurzoru publikoa okupatzea: obrak.
  • Ibi plakak jasotzea eta auto-likidazioa egitea.
 4. UDALTZAINGOA
  • Isunak kobratzea.
  • Oinezkoentzako gunera sartzeko txartelak egitea.
 5. GIZARTE ZERBITZUAK
  • Ibiltariei autobus txartelak ematea.
 6. OGASUNA
  • Udal ordainagiriak txartelaz kobratzea.
  • Ur zerbitzuko abonatuen titular aldaketa.
  • Banku helbideratzeak.
  • Ordainagiriak eta ordain frogagiriak kopiatzea.
  • Ur irakurketak hartzea.
  • Gainbalioaren gaineko zerga kalkulatzea.
  • Zerga datuak aldatzea.
  • Ibilgailuen gaineko zergetan alta ematea.
  • Autolikidazioak: bide publikoa okupatzea, obra txikiak, planoak, konpultsak.
 7. ZERBITZUAK
  • Arriskutsuak izan daitezkeen animalien karneta.
  • Hilerriarekin lotuta dauden tramiteak: errausketa, panteoia, nitxoa, hezurtegia,…
 8. GAINONTZEKO TRAMITEAK
  • Informazioa, jarraibideak, inprimakiak.
 9. ABISUAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
  • Hartzea eta sailera bidaltzea.
 10. HITZORDUA AURREZ ESKATZEA
  • Udal teknikariekin aurrez eskatutako hitzorduak kudeatzea.
 11. GALDUTAKO GAUZAK
  • Entregatzea eta berreskuratzea.
 12. ESPEDIENTEEN KOPIAK EGITEA
  • Udal espedienteen, akordioen eta egintzen ziurtagirien kopiak egitea.
 13. IMSERSO
  • Informazioa eman, inprimakiak egin eta eskabideak bidaltzea.
 14. UDAL MATERIALA ENTREGATZEA
  • Kale izendegia, autobus ordutegia, kultura programazioa, olio ontziak…