LAN ESKAINTZA

2020/01/15
UDALTZAINGOKO SEI AGENTE PLAZA BETETZEKO HAUTAKETA PROZESU BATERATUA

Arrasateko Udalak hautaketa prozesu bat egingo du, beste udal batzuekin batera, Polizia Akademiaren koordinazio eta ardurapean, une honetan pertsonal plantilan hutsik dauden 6 agente plaza modu finkoan betetzeko.

Deialdiaren oinarriak Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian argitaratu ziren urtarrilaren 8an, 4. zenbakian.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000032e.pdf

Interesatuek eskaera aurkeztuko ahal izango dute, otsailaren 5era arte, www.arkauteakademia.eus webgunean.