Gaur, Udalaren antolaketa plenoa

2007/07/23
Card image cap
Gaur, arratsaldeko 7etan Gobernua osatzeko eta Udala antolatzeko bilkura ospatuko du Udal Batzar berriak, ondoko gai zerrendaren arabera:

2007ko ekainaren 16ko bilkurari dagokion akta irakurri eta onartzea.

Udal Taldeen eraketa eta beraien bozeramaileen izendapenen berri ematea.

Udal Plenoko bilkuren aldizkakotasuna.

Batzorde informatzaile Iraunkorrak eratu eta osatzea.

Ordezkariak izendatzea korporazioak ordezkatuta egon behar duen Organo Kolegiatuetarako.

Jarraian zehazten diren arloetan Alkateak hartutako ebazpenak ezagutzea:

  • Tokiko Gobernu Batzordeko kideak.
  • Alkateordeak izendatzea.
  • Batzorde Informatzaileetako Lehendakariak izendatzea.
  • Tokiko Gobernu Batzordeko kideengan eta zinegotziengan eskurantzak eskuordetzea.
  • Tokiko Gobernu Batzordearengan eskurantzak eskuordetzea.
  • Tokiko Gobernu Batzordearen bileren egunak eta orduak finkatzea.

Udal karguen dedikazioari buruzko proposamena.

Auzo eta Barrutiko Batzordeak sortu eta osatzeari buruzko proposamena.

Udalbatzako kideen bateraezintasun aitorpena egiteko proposamena.