Irisgarritasun egoera hobetzeko desjabetza jardunbideari buruzko Udal Ordenantza indarrean sartu da

2014/07/08
Behin betikoz onartuta gelditu da “Irisgarritasun egoera hobetzeko desjabetza jardunbideari buruzko Udal Ordenantza”

Udal Plenoak 2014ko apirilaren 11an onartu zuen hasiera batean aipaturiko Ordenantza. Jendaurreko erakustaldia igaro ondoren ez da alegazio idatzirik aurkeztu, hortaz Toki araubidearen Oinarri-Arauak arautzen dituen 7/1985 Legearen 49. artikuluko azkenengo paragrafoak ezarritakoaren arabera, Ordenantza behin betikoz onartutzat jo da.

Joan den ekainaren 19ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da Ordenantzaren testu osoa.

Ordenantzak “Hirigintzaren eta lurzoruaren 2/2006 legearen” 177, j) artikulua garatzen du, zeinak irisgarritasun baldintzak gauzatzeko helburuz, desjabetzeak aplikatzeko baimena ematen duen.

Ordenantzaren xedea da nahitaezko desjabetzea bideratzeko irizpideak eta metodologia finkatzea, irisgarritasunari buruz indarrean dagoen legerian aurreikusten denaren ildotik, hirigintzari buruzko legeritik ateratzen diren kasuetarako.

 Testua irakurtzeko sakatu hemen.