Ospitale atzeko kalea urbanizatuta

Txaeta kalea Zalduspe gunearekin komunikatuta geratu da eta ospitale inguruan 30 aparkamendu gehiago izango dira orain

Deba Garaiko ospitalearen obrekin loturik, 2008an sinatutako hitzarmen batean, zenbait konpromiso hartu zituzten Eusko Jaurlaritzak eta Osakidetzak Arrasateko Udalarekiko. Alde batetik, Jaurlaritzak Udalari lagatzea 1.288m2 ko orube bat; garai hartan ospitalearen eraikina zenaren atzealdeko partea osotzen zuena, hain zuzen. Izan ere, Plan Orokorrean aurreikusirik zegoen Zerrajera eremua eta Zalduspekoa lotzeko Txaeta kalearen jarraipena egitea orube horretan.

Osakidetzak hartu zuen bere gain aipatu zati hori urbanizatu eta aparkamenduak egitea. Amaitu berri dira lan horiek eta, horrenbestez, Txaeta kalea Zalduspe eremuaz komunikatuta dago eta 30 aparkamendu berri ditugu ospitale inguruan.

Zalduspe urbanizatzea

Plan Orokor berrian (maiatzeko osoko bilkuran onartuko da) aurreikusten da Zalduspe eremu guztia urbanizatzea. Asmo horrekin Udala eremu horretako lur eta eraikinen jabeekin biltzen aritu da, eremuaren hirigintza garapena bultzatzeko. Zenbait hilabetez elkarrizketetan aritu ostean, Udala jabe guztiekin heldu da akordioetara. Horrenbestez, Zalduspe eremua prest dago etorkizunean urbanizatzeko.