Santamasetan kaleko saltokietako behin-behineko titularren zerrenda

2022/12/01
Behin-behineko titularrek hamar eguneko epea dute, agirian eskatzen diren dokumentu guztiak aurkezteko: abenduaren 1etik 16ra arte, biak barne.

Behin-behineko titularrak argitaratu eta gero, 10 eguneko epean agiriaren 5. atalean azaltzen den dokumentazioa aurkeztu beharko dute, eta 7. atalean azaltzen diren tasen ordainagiria.

Aipatutako epean dokumentazioa ez bada aurkezten, behin-behineko titularrak prozeduratik kanpo geratuko dira, eta behin-behineko titular berriak izango dira zozketan horien atzetik datozenak.