A.E. 39.- Fagor San Andres (lehen A.E. 60.- Fagor San Andres) esparruaren Hiri Antolamenduaren Plan Bereziaren 1 aldaketa puntuala.