Hirigintza plangintza

HAPO 2016

Gaur egun, Arrasaten indarrean dago Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren testu bategina (HAPO)