HAPO 2016

Euskadiko Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen arabera, udalerri guztiek eduki behar dute Hiri Antolamenduko Plan Orokor bat.

Gaur egun, Arrasaten indarrean dago Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren testu bategina (HAPO), zeinak tramitazio hau jarraitu duen, behin betiko onartu arte:

  • Aurrerapen agiria onartu zen 2011ko azaroaren 8an, eta jendaurrean jarri zen iragarki bidez, GAOn argiratua 2011ko azaroaren 8an.
  • Gero, hasiera batean onartu zen osoko bilkuran, 2014ko azaroaren 4an, eta jendaurrean jarri zen iragarki bidez, GAOn argiratua 2014ko azaroaren 19an.
  • Hurrengo urratsa izan zen plana behin-behinekoz onartzea osoko bilkuran 2015eko maiatzaren 12an, eta agiria bidaltzea EAEko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari, nahitaezko txostena egiteko.
  • Azkenik, txosten guztiak eskuratuta, Arrasateko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren testu bategina behin betiko onartu zen osoko bilkuran, 2016ko martxoaren 22an, eta argitaratu zen GAOn, 102 zenb., 2016ko maiatzaren 31koa.
  • Bestalde, espedienteari Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa egin zaio; Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak behin betiko txostena eman zuen, ingurumen inpaktuarena, 2016ko otsailaren 24an.

Hemen duzue agiri osoa, Arrasateko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren testu bat egina.

HAPO AGIRIEN DOKUMENTUAK

Jatorrizko testua Itzulpena
MEMORIA (euskaraz) (PDF 1,6 MB) ---
NORMATIVA URBANISTICA (castellano) (PDF 1.7 MB) ARAUDI URBANISTIKOA (euskara) (1,6 MB)
ANTOLAMENDU ESPARRUEN FITXAK (euskaraz) LEYENDAS DE LAS FICHAS GRAFICAS (castellano) (PDF KB)
JARDUERA PROGRAMA (euskaraz) (PDF 360 KB) ---
ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO (castellano) (PDF 650 KB) ---

INGURUMEN JASANGARRITASUNARI BURUZKO TXOSTENA (euskaraz)

INGURUMEN INPAKTUAREN BEHIN BEHINEKO TXOSTENARI BURUZKO BERARIAZKO ADIERAZPENA (euskaraz) (PDF 2,27 MB)

PLANOAK LEYENDAS PLANOS GENERALES (castellano) (PDF 102,2 KB)
HAPO-REN EGOKITZAPEN DOKUMENTUA (elebietan) ----------