A.E. 110.- Udala esparruaren Hiri Antolamenduaren Plan Berezia