AE 110.- Udala esparruaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia