AE 78.- Zabaleta esparruaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia

Hiri Antolamenduaren Plan Bereziaren 1 aldaketa puntualaren ondoren onartutako testu bategina.

Behin betiko onarpen akordioa (2017/02/22ko GAO)
Indarrean sartzea (2018/07/12 GAO)
Dokumentu teknikoa - HAPBTB