Garazi Etxeberria San Miguel

garazi-etxeberria-1000.JPG

Lanbidea

Udal idazkaria.

E-mail helbidea:

getxeberria@arrasate.eus

Herria

Arrasate

  • Udalbatzako kidea

  • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea

  • Bigarren alkateordea

  • Hirigintza, Trantsizio ekologiko eta Mugikortasun batzordeko burua

  • Ordezkaria Debagoieneko Mankomunitatean

  • Ordezkaria SURADESAn

  • Ordezkaria DEBAGOIENEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEAn

43.650,87 €-ko ordainsari gordina urteko (zerbitzu berezietan dauden karrerako funtzionarioek eskubidea duten hirurtekoak alde batera utzita), hamalau hiletan ordaintzekoa (indarrean dagoen ordainsari taularen 17. maila). 2023ko urriaren 1etik aurrerako eragina edukiko du.