Alkateordeak

Karguak
Karguak
 • Tokiko Gobernu Batzordeko kidea

 • Bigarren Alkateordea

 • Bozeramaileen batzordeko kidea

 • Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoetako batzorde informatzailearen batzordeburua

 • Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasun batzorde informatzailearen kidea

 • Debagoieneko Mankomunidadean ordezkaria

 • Gipuzkoako Uren Partzuergoan udal ordezkaria

 • SURADESA-n ordezkaria

 • ZUBILLAGA HILTEGIA S.L-n ordezkaria

 • EBZ-SAIOLAN Enpresa eta Berrikuntza Zentroan ordezkaria

 • GOIENA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, KOOP. ELK.-ean Ander Garayren ordezkoa

Karguak
 • Tokiko Gobernu Batzordeko kidea

 • Hirugarren Alkateordea

 • Kultura eta Euskara batzorde informatzailearen burua

 • Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoetako batzorde informatzailearen kidea

 • Debagoieneko Mankomunidadean Juan Ramon Garitanoren ordezkoa

 • ARRASATE MUSIKALen ordezkaria

Karguak

IZENDATZEA:

ESKUDUNTZAK:

 • Alkatea ordezten dute, haien izendapenaren ordenan, alkatearen kargua bete barik dagoenean, kanpoan dagoenean edo gaixorik dagoenean.
 • Alkateak eskuordetutako eskuduntzak.