Kepa Urteaga Garcia

kepa-urteaga-1000.JPG

Lanbidea

Chinchurreta SAko langilea.

E-mail helbidea:

kurteaga@arrasate.eus

Herria

Arrasate

 • Udalbatzako kidea

 • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea

 • Bozeramaileen Batzarreko kidea

 • Lehenengo alkateordea

 • Auzoak eta OZM (Obrak, Zerbitzuak eta Mantentzea) batzordeko burua

 • Pertsonen batzordeko burua

 • Ordezkaria Debagoieneko Mankomunitatean

 • Ordezkaria SURADESAn

 • Ordezkaria GIPUZKOAKO UR PARTZUERGOAn

 • Ordezkaria ARRASATE MUSIKALen

 • Ordezkaria ZUBILLAGA HILTEGIA, SLn

 • Ordezkaria GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZAn

43.650,87 €-ko ordainsari gordina urteko (indarrean dagoen ordainsari taularen 17. maila), hamalau hiletan ordaintzekoa. 2023ko ekainaren 18tik aurrerako eragina edukiko du.