Ander Garay Zabaleta

hutsik

Lanbidea

Garabi Industrial Technologies-eko langilea

E-mail helbidea:

Herria

Arrasate

Herrialdea

Gipuzkoa

I. FORMULATZEN DUEN INTERES AITORPENA

A) Bateraezintasun arrazoiak

Ez

B) Jarduerak, zereginak eta besteren konturako lanak

a) Lanbide, merkataritza edo industria jarduerak nahiz zereginak

Ez

b) Besteren konturako lanak

Garabi Industrial Technologies-eko langilea

c) Sarrera pribatuen bestelako iturriak

Ez

Sarrerarik eman barik, Korporazioaren eskuduntza eremua ukitu dezaketen edo harekin zerikusirik izan dezaketen bestelako jarduera edo interes pribatuak:

Ez

II. ONDASUNAK

a) Hiri-higiezinak: deskribapena, kokapena eta erregistro inskripzioaren zenbakia

  • Etxebizitza, % 50
  • Ganbara, % 50

b) Landa-higiezinak: deskribapena, kokapena eta erregistro inskripzioaren zenbakia

Ez

c) Balore higigarriak: tituluak eta partaidetzak

1) Tituluak: kopurua eta entitate jaulkitzailea

Ez

2) Kapital sozialeko partaidetzak: parte hartzen deneko sozietatea eta portzentajea

Ez

d) Gordailuak, ziurtagiriak eta bizi aseguruak: entitate gordailuzaina

Kontu korrontea Laboral Kutxan
Superkontua Laboral Kutxan
Klik aurrezkia Laboral Kutxan
Nomina aurrezkia Laboral Kutxan
Prebisio plan dinamikoa Laboral Kutxan
Euskadiko pentsioak 2040 Laboral Kutxan
Bizitza asegurua Laboral Kutxarekin

e) Etxeko altzariak edo ostilamendua: nagusien zerrenda (balio artistiko handia dutenak batik bat)

Ez

f) Ibilgailuak edo itsasontziak: marka, modeloa eta matrikula

Ez