Xabier Arrizabalaga Arrizabalaga

hutsik

Lanbidea

Jubilatua

Email helbidea:

 

Herria

Arrasate

Herrialdea

Gipuzkoa

I. FORMULATZEN DUEN INTERES AITORPENA

A) Bateraezintasun arrazoiak

Ez

B) Iharduerak, zereginak eta besteren konturako lanak

a) Lanbide, merkatal edo industria iharduerak nahiz zereginak

Ez

b) Besteren konturako lanak

Ez

c) Sarrera pribatuen bestelako iturriak

Ez

Sarrerarik eman gabe, Korporazioaren eskuduntza eremua uki dezaketen edo beronekin zerikusirik izan dezaten bestelako iharduera edo ineres pribatuak:

Ez

II. ONDASUNAK

a) Hiri-higiezinak: deskribapena, kokaera eta inskripzioa erregistralaren zenbakia.

  • Etxebizitza Arrasaten, % 50 1990

b) Landa-higiezinak: deskribapena, kokaera eta inskripzio erregistralaren zenbakia

Ez

c) Balore higigarriak: tituluak eta partaidetzak

1) Tituluak: kopurua eta entitate jaulkitzailea

Ez

2) Kapital sozialeko partaidetzak: parte hartzen deneko sozietateta eta portzentaia

Ez

d) Gordailuak, ziurtagiriak eta bizi aseguruak: entitate gordailuzaina

Laboral Kutxan kontu korrentea

Kutxabanken kontu korrentea

e) Etxeko altzariak edo ostilamendua: nagusien zerrenda: (balio artistiko handia dutenak batik bat)

Ez

f) Ibilgailuak edo itsasontziak: Marka, modeloa eta matrikula:

Ez