Yoana Sanchez Herrero

hutsik

Lanbidea

Erizain laguntzailea

E-mail helbidea:

Herria

Antzuola

Herrialdea

Gipuzkoa

I. FORMULATZEN DUEN INTERES AITORPENA

A) Bateraezintasun arrazoiak

Ez

B) Jarduerak, zereginak eta besteren konturako lanak

a) Lanbide, merkataritza edo industria jarduerak nahiz zereginak

Abokatua

b) Besteren konturako lanak

Ez

c) Sarrera pribatuen bestelako iturriak

Ez

Sarrerarik eman barik, Korporazioaren eskuduntza eremua ukitu dezaketen edo harekin zerikusirik izan dezaketen bestelako jarduera edo interes pribatuak:

Ez

II. ONDASUNAK

a) Hiri-higiezinak: deskribapena, kokapena eta erregistro inskripzioaren zenbakia

  • Behe solairua, % 50

b) Landa-higiezinak: deskribapena, kokapena eta erregistro inskripzioaren zenbakia

Ez

c) Balore higigarriak: tituluak eta partaidetzak

1) Tituluak: kopurua eta entitate jaulkitzailea

Ez

2) Kapital sozialeko partaidetzak: parte hartzen deneko sozietatea eta portzentajea

CSR-ko kapital soziala

d) Gordailuak, ziurtagiriak eta bizi aseguruak: entitate gordailuzaina

Bizi asegurua Kutxabank-en

e) Etxeko altzariak edo ostilamendua: nagusien zerrenda (balio artistiko handia dutenak batik bat)

Ez

f) Ibilgailuak edo itsasontziak: marka, modeloa eta matrikula

Autoa