Udalkideei eta gobernu organoei eman beharreko ordainketa eta konpentsazio ekonomikoak

Diru esleipena talde politikoentzat:

  • Udal talde politiko bakoitzarentzat: 750 € hilean.
  • Udal talde politiko bakoitzarentzat, bere taldekoa den zinegotzi bakoitzeko: 200 € hilean zinegotziko.

2019ko uztailaren 1etik aurrerako eragina edukiko du.

Kopuru horiek talde politikoei ordainduko zaizkie.

 

Dietak ematea bertaratzeagatik:

Dedikaziorik aitortu ez zaien zinegotziek (ez erabatekoa, ez partziala), udaleko kide anitzeko organoetako bileretara joateagatik (Osoko Bilkura, Tokiko Gobernu Batzarra, Bozeramaileen Batzarra eta informazio batzordeak), ordainketa hauek jasoko dituzte:

  • Informazio organoetara bertaratzeagatik (informazio batzordea eta Bozeramaileen Batzarra): 90 € bilerako. Informazio batzordeetara bertaratzeagatik (liberatu oso baten % 20ko dedikazioa) urtean gehienez 7.976,39 euro izango dira.
  • Bertaratzeagatik organo erabakitzaileetara edo batzordeburuetara batzordeko (Udaleko Osoko Bilkura, Tokiko Gobernu Batzarra) edo batzordeburura batzordeko: 180 € bilerako. Bertaratzeagatik Tokiko Gobernu Batzarrera eta batzordeburutzara batzordeko (liberatu oso baten % 35eko dedikazioa) urtean gehienez 13.958,69 euro izango dira.