Udalkideei eta gobernu organoei eman beharreko ordainketak eta konpentsazioak

2015eko Aurrekontua Betetzeko Arauek hauxe xedatzen dute udalkideei eta gobernu organoei eman beharreko ordainketak eta konpentsazio ekonomikoei dagokionez:

 • A - Udalean ordezkaritza duen talde politikoarentzat, 8.550 € urtean.
 • B - Udal talde politiko bakoitzarentzat, bere taldekoa den zinegotzi bakoitzeko, 6.840 € urtean Zati batez liberaturik dauden zinegotzien kasuan, faktore hau kobratuko da liberaziokoa ez den lanaldiari dagokion portzentajean. Denbora osoa edo liberazio osoa deklaraturik duten udal-kideek ez dira kontuan izango faktore hau kobratzeko.
 • C - Dedikaziorik aitortu ez zaien zinegotziek (ez erabatekoa ez eta partziala) udaleko organo kolegiatuetako bileretara joateagatik (Udal Plenoa, Tokiko Gobernu Batzarra, Bozeramaileen Batzordea, Batzorde Informatzaileak eta Iturbide Egoitzako Zuzendaritza Batzordea), honako ordainketak jasoko dituzte:
   1. Batzordeburuek eta Iturbide Egoitza erakunde autonomoko Lehendakariak, ardura hori duten batzordeen bileretan: 115 €/bilerako
   2. Gainontzeko zinegotziek: 57 €/bilerako
 • D - A eta B hizkietan aurreikusitako kopuruak hilero igorriko dira, eta udaleko alderdi politikoei kedo zinegotziei ordainduko zaizkie, udaleko talde politikoen bozeramaileek Kontu-hartzailetzari emandako jarraibideen arabera.
 • E - Atal honetako A hizkian jasotako kopuruak, udal taldeei ordaintzeko direnak, ez zaizkio aplikatuko talde mistoari.
 • F - Bileretara joateagatik dauden esleipenak hilero ordainduko zaizkie zuzenean zinegotziei, interesdunak berariaz uko egin ezean eta udal taldeari emateko adierazi ezean. Halaber, titularraren ordez joanez gero, bileran benetan parte hartu duen udalkideak izango du esleipen ekonomikoa kobratzeko eskubidea, hori guztia, kontuan izanik idatziz uko egin dezakeela eta titularrentzat eman dezakeela.

Udal organo kolegiatuetako bilkuretara joateagatik ordainketei buruzko akordioa 2015eko uztailaren 22an argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.