A.E.70 - Zigarrola esparruko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren behin betiko onarpena