AE 15.- Gautxori esparruaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia