AE 33.- Uribesalgo esparruko B zuzkidura jarduketaren xehetasun azterketa