AE 39.- Fagor San Andres (lehen AE 60.- Fagor San Andres) esparruaren Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren 1 aldaketa puntuala.