A.E. 60.- Hondarribia kalea esparruaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia