A.E. 69.- Musakola esparruko hezkuntza-ekipamenduko partzelen hiri antolamendurako plan berezia