AE 78.- Zabaleta esparruaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia

Hiri Antolamenduaren Plan Bereziaren 1 aldaketa puntualaren ondoren onartutako testu bategina.