A.E. 82.- Kataide esparruan dagoen hornikuntza partzelaren erabilera nagusia egokitzeko hiri antolamenduaren plan berezia