044-ZARUGALDE

  Dokumentuak   Formatua   Tamaina
Fitxa idatzia PDF 67 Kb
Antolamendua PDF 320 Kb
Antolamenduz kanpo dauden eraikinak PDF 319 Kb
Lurzoruaren izaera
PDF
195 Kb
Lerrokadurak eta sestrak
PDF
162 Kb
Erabilera xehetua
PDF
161 Kb
Profilak
PDF
39 Kb
Erabilera eta lerrokadurak solairuka
PDF
61 Kb

 

esparruen zerrendara itzuli