092-SANTAMAINA2

  Dokumentuak   Formatua   Tamaina
Fitxa idatzia PDF 70 Kb
Antolamendua PDF 536 Kb
Antolamenduz kanpo dauden eraikinak PDF 408 Kb
Lurzoruaren izaera
PDF
233 Kb
Lerrokadurak eta sestrak
PDF
283 Kb
Erabilera xehetua
PDF
284 Kb
Profilak
PDF
38 Kb

 

esparruen zerrendara itzuli