103-KASKONATEGI

  Dokumentuak   Formatua   Tamaina
Fitxa idatzia PDF 66 Kb
Antolamendua PDF 211 Kb
Antolamenduz kanpo dauden eraikinak PDF 426 Kb
Lurzoruaren izaera
PDF
451 Kb
Lerrokadurak eta sestrak
PDF
216 Kb
Erabilera xehetua
PDF
221 Kb
Profilak
PDF
32 Kb

 

esparruen zerrendara itzuli