044-ZARUGALDE

  Dokumentuak   Formatua   Tamaina
Fitxa idatzia PDF 61 Kb
Antolamendua PDF 198 Kb
Antolamenduz kanpo dauden eraikinak PDF 215 Kb
Lurzoruaren izaera
PDF
127 Kb
Lerrokadurak eta sestrak
PDF
110 Kb
Erabilera xehetua
PDF
110 Kb
Profilak
PDF
31 Kb
Erabilera eta lerrokadurak solairuka
PDF
49 Kb

 

esparruen zerrendara itzuli