103-KASKONATEGI

  Dokumentuak   Formatua   Tamaina
Fitxa idatzia PDF 71 Kb
Antolamendua PDF 133 Kb
Antolamenduz kanpo dauden eraikinak PDF 269 Kb
Lurzoruaren izaera
PDF
160 Kb
Lerrokadurak eta sestrak
PDF
137 Kb
Erabilera xehetua
PDF
139 Kb
Profilak
PDF
28 Kb

 

esparruen zerrendara itzuli