Udaltzaingoa


ARDURADUN POLITIKOA

 • Maria Ubarretxena Cid (Alkate-udalburua)

 

ARDURADUN TEKNIKOA

 • Iñaki Arriaga Ucín (Udaltzainburua)

 

HELBIDEA

 • Nafarroa etorbidea 23; 20500-ARRASATE
 • Tfnoa: 943 252010


HELBURU OROKORRAK

 • Trafikoari dagokionez:
   • Istripuak ikertu eta prebenitzea.
   • Trafikoa erregulatzea.
   • Abiadura kontrolatzea.
   • Aparkalekuak kontrolatzea.
 •  Seguritateari dagokionez:
   • Drogadikzioaren prebentzioa.
   • Lapurretak prebenitzea.
   • Gaixoei eta zaurituei lehen laguntzak ematea.
   • Larrialdietan, Babes Zibilari laguntzak ematea.
 • Administrazioko ikuskaritza:
   • Ingurumena zaintzea
   • Establezimenduen osasuna-higienea kontrolatzea
   • Udal zerbitzuen matxurak antzematea.
   • Kaleko legez kanpoko salmenta kontrolatzea.
 • Auzo poliziaren eginkizunak:
   • Herritarrei laguntzea.
   • Herritarrei informazioa ematea.
   • Herritarren iradokizunak entzutea.
   • Delituak aurreikustea.
   • Trafikoa zaintzea.
   • Istripuak saihestea.
   • Udal araudiak bete daitezen arduratzea.
 • Bidehezkuntza:
   • Trafiko istripuak saihestea.
   • Gure egunerokotasunean trafikoarekin ditugun harremanetan arriskurik ez izateko, pertsonei elementu kognitibo, afektibo eta konduktualak ematea, eta bizitzaren etapa bakoitzaren berezitasunak kontuan hartzea.


ARAUDIA

 • Trafikoari buruzko Udal Ordenantza


ZERBITZUAK

 • Administrazioa.
 • Lur azpiko aparkalekua.

 

TRAMITEAK