Hirigintza

 

ARDURADUN POLITIKOA

 •  IBON ARRUPE ALDECOCEA (EAJ-PNV)

 

ARDURADUN TEKNIKOA

 •   Juan Antonio Urdangarin (Hirigintza saileko burua)

 

HELBIDEA

 • Herriko plaza nagusia 1; 20500-ARRASATE
 • Tel.: 943 252005

 

HELBURU OROKORRAK

 • Udal planeamendua egin, jarraitu eta betetzen dela kontrolatzea (Hiri antolamenduko egitamu orokorra, alde zaharreko plan berezia, plan partzialak, ...)
 • Udal planeamenduko kudeaketa.
 • Obra lizentziak, jarduerak jartzeko lizentziak eta establezimenduak irekitzeko lizentziak ematea.
 • Indarrean dauden araudiak eta establezimenduak jartzeko baldintzak betetzen direla kontrolatzea.
 • Obrak egiteko aginduak, orube eta eraikuntzetako segurtasun, osasun eta apaintze baldintzak kontserbatzeko.
 • Eraikinen hondamen deklarazioak.

 

ZERBITZUAK

 • Sustapen publikoko etxebizitzak
 • Udal Egitamu Orokorra
 • Suradesa
 • Obra lizentziak.

 

ARAUDIAK

 • Arrasateko udalerrian eguzki energia kaptatzeko sistemak jartzeko arautzen duen udal ordenantza
 • Udalerrian baserri bideen zoladura eta saneamendu proiektuak egiteko laguntza plana eta egindako bideen mantentzea eta erabilera berezia arautzen dituen ordenantza
 • Taberna, kafetegi eta antzekoetara zuzendutako establezimendu publikoak jartzea arautzen duen ordenantza
 • Udalerriko zenbait lekutan balkoiak ixteko jardunak arautzen dituen ordenantza
 • Arrasate udalerrian obrak egitean edukontzi, hesi babestaile, aldamio eta gainerako ekipoez eta materialez lurzoru publikoaren erabilera bereziaren muga arautzen duen ordenantza
 • Ingurumena babesteko udal ordenantza , zaratak eta dardarak igortzearen aurka
 • IBIAk jartzea arautzen duen udal ordenantza
 • TAO arautzen duen udal ordenantza
 • Udal ordenantza, irisgarritasun egoera hobetzeko desjabetza jardunbideari buruzkoa
 • Hiritartze obretako proiektuak idatzi eta obrak exekutatzeko
 • Udal Ordenantza
 • Udal planeamenduko aholku batzordeari dagokion erregelamendua
 • Udal ordenantza arautzailea, lokalak etxebizitza bihurtzearen gainekoa

 

TRAMITEAK

 

BESTE GAI BATZUK