Hirigintza

Arduradun politikoa

 

Arduradun teknikoa

Aitor Jauregi (Hirigintza saileko burua)

Helbidea

 Herriko plaza nagusia 1; 20500-ARRASATE

Kontaktua

 943 25 20 05   hirigintza@arrasate.eus

Helburu orokorrak

 • Udal plangintza egin, jarraitu eta betetzen dela kontrolatzea (Hiri antolamenduko plan orokorra, alde zaharreko plan berezia, plan partzialak, ...)
 • Udal plangintza kudeatzea.
 • Obra lizentziak, jarduerak jartzeko lizentziak eta establezimenduak irekitzeko lizentziak ematea.
 • Indarrean dauden araudiak eta establezimenduak jartzeko baldintzak betetzen direla kontrolatzea.
 • Obrak egiteko aginduak, orube eta eraikuntzetako segurtasun, osasun eta apaintze baldintzak kontserbatzeko.
 • Eraikinen hondamen deklarazioak.

Zerbitzuak

 • Sustapen publikoko etxebizitzak
 • Udalaren Plan Orokorra
 • Suradesa
 • Obra lizentziak.

Araudia

 • Arrasateko udalerrian eguzki energia kaptatzeko sistemak jartzeko arautzen duen udal ordenantza
 • Udalerrian baserri bideen zoladura eta saneamendu proiektuak egiteko laguntza plana eta egindako bideen mantentzea eta erabilera berezia arautzen dituen ordenantza
 • Taberna, kafetegi eta antzekoetara zuzendutako establezimendu publikoak jartzea arautzen duen ordenantza
 • Udalerriko zenbait lekutan balkoiak ixteko jardunak arautzen dituen ordenantza
 • Arrasate udalerrian obrak egitean edukiontzi, hesi babestaile, aldamio eta gainerako ekipoez eta materialez lurzoru publikoaren erabilera bereziaren muga arautzen duen ordenantza
 • Ingurumena babesteko udal ordenantza , zaratak eta dardarak igortzearen aurka
 • IBIAk jartzea arautzen duen udal ordenantza
 • TAO sistema arautzen duen udal ordenantza
 • Udal ordenantza, irisgarritasun egoera hobetzeko desjabetza jardunbideari buruzkoa
 • Hiritartze obretako proiektuak idatzi eta obrak exekutatzeko udal ordenantza
 • Udal plangintzako aholku batzordeari dagokion erregelamendua
 • Udal ordenantza arautzailea, lokalak etxebizitza bihurtzearen gainekoa

Tramiteak

Beste gai batzuk