Talde buruaren titulazioa

2018/03/20

Gogorarazten da lehiaketaren 11. oinarriaren abera taldeburuak titulazio hau izan behar duela:

ARKITEKTOA edo BIDE, UBIDE ETA PORTU INGENIARIA.

Izena ematen duten hautagaitza guztiek izan beharko due taldeburua.

Gainontzeko baldintza guztiak ere bete beharko ditu.