Araudia

 

ARAUDI PLANA

IDAZKARITZA

KONTU HARTZAILETZA

   1. Hirigintza lizentziak
   2. Zaborrak
   3. Ura
   4. TAO sistema

PERTSONALA

HIRIGINTZA

OBRAK, ZERBITZUAK, MANTENTZEA ETA AUZOAK

 • Azokaren araudia
 • San Kristobal hilerriko barne araudia
 • Arrasateko baserri auzoetan zaborra biltzeko zerbitzua arautzeko udal irizpideak
 • Baserri auzoetan argiteria publikoa arautzeko irizpideak
 • Ur zerbitzuaren ziklo integrala arautzen duen ordenantza
 • Kaleko salmenta arautzen duen ordenantza

 • Arrasateko udalerriko estazionamendu arautuko udal zerbitzua arautzen duen ordenantza
 • Bide publikotik ibilgailuak eramateko eta gero horiek zaintzeko zerbitzua ematea arautzen duen ordenantza
 • Zaborra uzteko edukiontzi pribatuak bide publikoan jarri eta horiek erabiltzea arautzen duen ordenantza
 • Lorategiei buruzko irizpide orokorrak
 • Automobil arinetan bidaiarien hiri eta hiriarteko zerbitzuen udal erregelamendua
 • Enpresa pribatuek jarritako argiteria publikoko instalazioak onartzeko udal ordenantza
 • Herri barruko bideetako erabilerak, trafikoa eta segurtasuna erregulatzen dituen udal ordenantza, Trafiko, motordun automobilen zirkulazioa eta bide segurtasun arloetan udalak duen zehatzeko ahalmena ere erregulatzen duena
 • Gune publikoan hileta ospakizunak baimendu eta egiteko arautzen duen udal ordenantza
 • Bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamendua

 • Kale garbiketari dagokion udal ordenantza

INGURUMENA

 • Ingurumenaren arlokako kontseiluaren estatutuak
 • Garagartzako ortu ekologikoen funtzionamendurako erregelamendua
 • Kurtzetxikin ganadua larrean ibili dadin, ganadua eramateari buruzko ordenantza

HEZKUNTZA

 • Hezkuntza arlokako kontseiluaren estatutuak
 • Udal haur eskolaren araudia
 • Hezkuntza ekintzetarako dirulaguntzak emateko araudia

EUSKARA

GAZTERIA

 • Dirulaguntzak gazteen elkarteentzat ekintzak eta proiektuak egiteko

KIROLAK

ENPLEGUA

 • Lanpostu berriak sortzeagatik enpresei laguntzeko programa erregulatzeko udal araudia

KULTURA

GIZARTE ONGIZATEA

 • Arrasateko Udalak ematen duen etxeko laguntza zerbitzuaren araudia
 • Arrasateko Udaleko tutoretzapeko etxebizitzaren funtzionamendu araudia
 • Babesetxearen barne araubidearen erregelamendua
 • Udal tasak ordaintzeko laguntzak ematea arautzen duten arauak
 • Gizarte Larrialdi egoeretarako zerbitzuaren udal araudia
 • Neguko Aterpe zerbitzuaren araudia