Hirigintza plangintza

Alde Zaharreko BPB

Arrasateko Herrigune Historikoa eta Errabalak erabat birgaitzeko Plan Bereziaren Testu Bateratua

Alde Zaharreko BPB - Gehiago irakurri

HAPO 2016

Gaur egun, Arrasaten indarrean dago Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren testu bategina (HAPO)

HAPO 2016 - Gehiago irakurri