AE 1.- Gesalibar eremuaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia