AE 12.- Markulete esparruko P1 eta P13 lursailen hirigintza ezaugarriak zehazteko Plan Berezia