AE 18.- Garaia esparruaren Zatikako Planaren 1 aldaketa puntuala