AE 13.- Garaia (lehen AE 18.- Garaia) esparruaren Zatikako Plana.

A.E. 18.- GARAIA esparruaren Zatikako Plana 2003ko ekainean onartu zuen behin betiko Gipuzkoako Foru Aldundiak. Ondoren, bi aldaketa puntual izan ditu:

- A.E. 18.- GARAIA esparruaren Zatikako Planaren 1 aldaketa puntuala, Udal Plenoak 2013ko uztailaren 23an behin betiko onartuta eta 2013ko urriaren 4ko GAOn argitaratutakoa. Une honetan dokumentu hau da oinarrizko dokumentua, izaera integrala eta bategina baitu.

- A.E. 13.- GARAIA (lehen A.E. 18.- GARAIA) esparruaren Zatikako Planaren 2 aldaketa puntuala, Udal Plenoak 2019ko otsailaren 5ean behin betiko onartuta eta ............. GAOn argitaratutakoa.

OHARRA: "A.E. 18.- GARAIA" izendapena aldatu egin du 2016ko HAPOk "A.E. 13.- GARAIA"rengatik.