AE 13.- Garaia (lehen AE 18.- Garaia) esparruaren Zatikako Planaren 2. aldaketa puntuala