21-3.2 artikulua aplikatzeko interpretazio irizpideak